En av de lokale næringslivstoppene tjente mye mer enn resten