Henrettelse i Singsås for 274 år siden: – «Lysten brente i mitt kjød, derfor får jeg denne død»