Disse aksjene eier politikerne i Midtre Gauldal: – Det ser jeg ikke på som noe problem