Fylkesveg 30: Setter inn midlertidig bru etter at den forrige ble påkjørt