Flere klager på grumsete drikkevann på Kvål.

– Mange innbyggere her snakker om det brune vannet i kranene, som før med Bennavann var krystallklart og forfriskende godt, skriver en kvålsbygg i ei melding til Trønderbladet.

Kvinnen er skuffet over at Melhus ikke har fått tilbake Benna som drikkevannskilde, og spør om hvorfor vannet i kranene ser brunt og grumsete ut. Hun skriver i meldinga at hun pleier å la vannet renne litt ut av springen for å skylle vekk det hun kaller «dødt» vann.

Årsaker

Virksomhetsleder Jakob Storrø i Melhus kommune er kjent med at det klages på grumsete drikkevann på Kvål, og han mener at det ikke trenger å være Jonsvatnet som er årsaken til dette.

– Det kan være mange grunner til at folk opplever grums i vannet, og det trenger ikke å være noe galt med det vannet som leveres, sier Storrø.

Blant årsakene til grumsete vann kan være at siler bør skylles, gamle ledninger, at husstanden befinner seg i enden av en ledning, lekkasjer på ledningsnettet, eller at kommunen har spylt ledninger slik at partikler i rørene har løsnet.

– Jonsvatnet har et litt annet fargetall enn vann fra Benna, men det skal ikke være grums eller biter i vannet fra Jonsvatnet, forklarer Storrø.

Hoppekreps

I flere måneder har innbyggere som har pleid å få drikkevann fra Benna på Kvål, fått vann fra Jonsvatnet. Årsaken er funn av hoppekreps og pallasea (vanndyr som er litt større enn hoppekreps).

Hoppekrepsen er ifølge Storrø, ikke farlig og ikke av ny dato. Den kan påvirke lukt og smak på vannet.

–Vi har registrert hoppekreps også tidligere, men har ikke fulgt opp dette. Nå er den oppdaget, og da prøver vi å gjøre tiltak. Siden vi har reservevann fra Jonsvatnet, benyttet vi muligheten til å stenge av vannet fra Benna. Uten reservevann kunne vi ikke ha gjort det, sier Storrø.

For å få stoppet hoppekrepsen, skal silanlegget utbedres.

– Det kan ta tid å få tak i ny silduk fordi den skal spesialproduseres og silduk er ikke noe vi har på lager. Så skal det prøvekjøres, forklarer Storrø.

Vil gjerne ha melding

Rådet fra Storrø er at folk som har brunt og grumsete vann, tar ut silene og skyller dem. I tillegg kommer han med en innstendig oppfordring om at folk som har tenkt å ta vann fra kommunale hydranter til å legge isflater, kontakter kommunen først. En plutselig økning i vannforbruket kan føre til partikler i vannledningene løsner, forklarer Storrø.

– Vi vil gjerne ha beskjed om folk oppdager noe galt med vannet. Da kan det være en lekkasje eller annet på nettet som vi ikke vet om, sier Storrø.