Får ikke øke bompengene selv om inntektene svikter

foto