Selv om det ikke er den groveste volden som øker, er politiet bekymret over den negative utviklingen i vold og narkotika blant unge.

Politiet ser også at samarbeidet om arbeidslivskriminalitet har gitt resultater i form av flere straffesaker som blant annet går på brudd på arbeidsmiljøloven og pirattaxikjøring.