Møtet ble holdt i Winsnes Maskins lokaler i Liøya på Støren. En god del naboer og berørte hadde møtt opp.

Det var mange spørsmål og innspill til de to firmaene, som begge jobber med å utvikle og utvide grustak på Støren.

Les: Lena frykter grustak som nabo (for abonnenter)

Engan-beboere

Flere beboere på Engan var til stede. Dagens vei opp til Furukollen, går gjennom Engan. Det kom tydelig fram at beboerne i Engan merker svært godt at de bor i nærheten av et grustak. De fortalte om støy, støv og at de innimellom merker godt at det sprenges i grustaket.

En del av grunnen til at de to planene skal ses på under ett, er at det vurderes å legge opp en ny, felles vei forbi Olaplassen opp til Furukollen. Dermed vil både Winsnes og Ramlo få sin adkomst til sine grustak, via Olaplassen som er i nærheten av Haga bru.

Et annet alternativ, er at Winsnes Maskin utbedrer og delvis legger om dagens veilinje.

– Må se positivt på det

Til tross for motforestillinger mot etableringen av nye grustak, og frykt for støv, støy, avrenning til Gaula og forringing av området på Kvasshyllan, var tonen var likevel god på møtet. Latteren satt løst til tross for at naboer har sine naboutfordringer, samt at de har sine betenkeligheter med at utvidelsen og utviklingen av nytt grustak i nærområdet.

– Vi må se positivt på det, selv om jeg bor i Engan og blir påvirket. Hovedsaken her er at dere hører på folk rundt dere. Dere må ta ansvar for omgivelsene, sa Karl Eddi Berge.

Han bor i Engan, slik mange av de frammøtte på møtet gjør.

Nyetablering og utvidelse

Ramlo Sandtak AS ønsker å utvikle et helt nytt grustak: Olaplassen på Kvasshyllan.

Winsnes Maskin AS ønsker å utvide sitt eksisterende grustak Furukollen.

Nå skal disse to planene ses i sammenheng, og reguleringsplanene skal utarbeides parallelt.

Planprogrammet for Olaplassen ble godkjent i kommunestyret i oktober, mens planprogrammet for Furukollen nå ligger ute til høring, med frist 17. mars. Imens prosessen med Furukollen går sin gang, settes Olaplass-prosessen på vent, slik at de to planene utarbeides sammen.

Det er Multiconsult som er leid inn for å utarbeide disse planene, som etter planen skal ende i to ferdige reguleringsplaner til sommeren 2018.

Sissel Enodd fra Multiconsult ledet møtet, og fortalte om planprosessen som nå går.

Informasjonsmøtet ble holdt i Winsnes Maskin sine lokaler i Liøya på Støren. Sissel Enodd fra Multilconsult (til høyre i bildet) ga informasjon om planarbeidet. Arne Winsnes stående til venstre i bildet. Foto: Marthe Eid