Deler av jernbanesporet ble stengt

Toget som kom sørfra, stoppet på Heimdal stasjon. Foto: Ann Tove Buklev