Militært kjøretøy har kollidert med sivilt kjøretøy