Smitteutbruddet: Massetester skoleelever, stenger rådhuset og lokale tiltak vurderes