Legger til rette for nytt steinbrudd i Midtre Gauldal

foto