Periodisk kjøretøykontroll må ikke bli en erstatning for vanlig vedlikehold, advarer bransjefolk. Mange bileiere misforstår hva en EU-godkjenning innebærer.

– En god del kunder tror de har en bil i topp stand når den får godkjenningsstempel etter en periodisk kjøretøykontroll (PKK). Vi må ofte forklare at dette ikke er det samme som en service, sier Harald Nordseth, produktsjef i Vianor.

De vanligste feilene som oppdages ved kontrollene er knyttet til lys, bremser og understell. Da får bileier et tilbud om retting umiddelbart. Hvis eieren heller vil vente med de nødvendige reparasjonene, må bilen fremvises på en senere etterkontroll.

– Men svært mange biler passerer jo kontrollen uten merknader. Da kan det oppstå misforståelser. Kontrollen gir bare et øyeblikksbilde av om bilen er i forskriftsmessig stand. Til tross for godkjenning kan den ha behov for en snarlig service, sier Nordseth.

Vianor utfører PKK ved 22 avdelinger rundt om i Norge. Planen fremover er å kombinere dekkservice og verkstedtjenester ved alle kjedens nær 50 anlegg.

Utsetter service

Tidligere har også en undersøkelse utført av YouGov for Autobransjens Leverandørforening (ABL) vist at misforståelser rundt EU-kontrollene er svært utbredt.

– Mer enn hver tredje nordmann tror de har en feilfri bil hvis den er godkjent. 22 prosent svarte dessuten at de ville utsatt en vanlig service dersom riktig tidspunkt for denne var like etter en slik godkjenning, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.

Han mener slike misforståelser er alvorlige og potensielt farlige.

– Disse kontrollene har ingen ting med nødvendig vedlikehold å gjøre. Driftssikkerheten ivaretas bare ved å følge bilens serviceprogram samt å reparere feil og mangler som oppdages underveis, sier Hansen.

Påbudet om periodisk kjøretøykontroll er en del av det felleseuropeiske regelverket Norge har forpliktet seg til å følge gjennom EØS-avtalen. Vanlige biler må kontrolleres annet hvert år fra og med fjerde året etter første gangs registrering.

Flere endringer

– Fra siste årsskifte ble PKK noe utvidet, med flere sjekkpunkter og grundigere kontroll. Blant annet ble flere av de elektroniske sikkerhetssystemene innlemmet, sier Harald Nordseth i Vianor.

Fra 2015 kommer det ytterligere endringer.

– Antall kontrollpunkter øker fra 85 til rundt 150. Samtidig vil det bli stilt skjerpede krav også til virksomheter som leverer og vedlikeholder verkstedsutstyr, blant annet knyttet til kalibrering. Slike virksomheter må være akkreditert i henhold til en ISO-standard.

PKK-utvidelsene endrer likevel ikke nødvendigheten av å sørge for godt vedlikehold utenom kontrollene, påpeker Nordseth.

– Servicebehovet vil fortsatt være det samme. Dette er det viktig at den enkelte bileier er klar over.