– Etter det jeg erfarer er sommeren mer utfordrende enn både jula og påska, sier nestlederen, som etterlyser lavterskeltilbud både fra kommunen og frivillige lag og foreninger nå som ferietiden er over oss for fullt.

– Jula og påska varer ei ukes tid, mens det om sommeren er snakk om en hel måned. I juli blir mange sittende hjemme, rett og slett fordi det er begrensede muligheter for å komme seg i vei noen plass, og at tilbudet er på et absolutt minimum.

– Trenger lavterskeltilbud

Selv opprettholder Mental Helse Midtre Gauldal sin fredagskaffe gjennom hele fellesferien på Spjeldet dagsenter på Støren. Onsdagsturgruppa er også aktiv gjennom sommeren, men det er også noe av det eneste som skjer av tilrettelagte aktiviteter i juli måned, ifølge Forodden.

– Det er absolutt behoiv for et lavterskeltilbud også nå. Fra kommunal side er det veldig lite aktivitet.

Etterlyser frivillighet

Forodden mener det hadde vært suverent hvis lag og foreninger kunne tatt litt tak i dette, for eksempel ved  å arrangere en busstur et par ganger om sommeren, eller ta med de som vil det på bading.

– Det er ikke mange uføre og eldre som har råd til å dra på ferie selv. Kanskje er det også vanskelig av praktiske årsaker, sier den 53 år gamle nestlederen.

Savner honnørbilletter

Hun påpeker at det som er av aktiviteter ofte er for dyrt, og savner honnørpriser både på kulturhuset på Støren og ved lokale arrangementer.

– Det er begrenset med feriepenger.