Under en næringslivsfrokost i regi av Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Melhus deltok tre personer som har noe til felles utenom å være interesset i næringsliv.

Ved det ene langbordet satt Gunn Inger Løvseth og Anne Grete Tevik. De er søstre. Løvseth møtte som styreleder i Melhus næringsareal, og gikk nylig av som assisterende rådmann i Melhus. Tevik kom inn i Melhus kommunestyre sist høst på vegne av Arbeiderpartiet, og møtte som politiker.

Den tredje er møteleder Hans Petter Øien Kvam. Tevik er hans mor mens Løvseth er hans tante. Slektskapet var naturlig nok intet tema under næringslivsfrokosten, men en kurositet som er verdt å nevne.