Klarer du å beholde boligen hvis du blir ufør? Hvis du ikke kan svare på dette spørsmålet er du ikke alene. En halv million nordmenn står i faresonen for å miste boligen ved langvarig sykdom, mener forsikringsbransjen.

Norge er allerede blant landene i Europa med høyest andel uførepensjonister. I år venter NAV en nettoøkning i antall uføre på 10.000 personer, i tillegg til dagens nær 310.000 uførepensjonister.

- Hovedårsakene til uførhet er muskel og skjelettlidelser, psykisk helse og hjerte- og karsykdommer. Dette er sykdommer som kan ramme oss alle, på alle stadier i livet, sier Heidi Tofterå Slettemoen som er kommunikasjonsansvarlig i sparebankeide Frende Forsikring. Veksten er størst i de yngre aldersgruppene, og aller høyest i alderen 25 til 29 år.

Ikke forsikret

Er du 35 år er det 0,5 prosents sjanse for at du vil oppleve at huset brenner ned. Statistisk er det derimot mellom 40 og 45 prosents sannsynlighet for du kan bli arbeidsufør før du fyller 67 år.

- Mange har en sårbar privatøkonomi, likevel mangler seks av ti lønnstakere forsikring som dekker uførhet, sier Slettemoen. Hun mener mange lever i villfarelsen om at Staten eller arbeidsgiver stiller opp med en hjelpende hånd hvis du blir langvarig syk med påfølgende arbeidsuførhet.

- De fleste blir skuffet, sier Slettemoen. Utbetalingene fra Folketrygden vil årlig være i området 200.000 kr dersom inntekten din ligger rundt 400.000 kroner i dag.

Økonomisk katastrofe- Gapet blir større jo høyere inntekt du har før du blir syk, sier Slettemoen. Alder spiller også inn i regnestykket. Yngre vil få utbetalt lavere månedlige beløp enn eldre.

Kilde: Frende Forsikring