Forvaltning – vanskelige valg

Melhus JFF har fulgt situasjonen i Gaula nøye siden rapportene om fangster uteble. Statistisk ligger vi langt etter fjoråret, som betraktes som et meget dårlig år. Som en konsekvens av dette ble det innført ytterligere reduksjoner på årskvoten og ikke minst andelen storlaks den enkelte kan ta.

Nå skal det sies at fisket har tatt seg noe opp de siste dagene og forhåpentligvis endrer totalbildet seg utover slik at sesongen til slutt blir minst rundt «normal». Melhus JFF ser derfor behovet for å avvente situasjonen noe før en går til drastiske tiltak som å stenge elva helt.

Men, Fellesforvaltninga for Gaula og Orkla kalte inn til et ekstraordinært styremøte for å diskutere situasjonen og for å se på om det var mulige strakstiltak som kunne settes inn.

Melhus JFF hadde en forventning til at det kom tiltak som ville virke inn positivt på den totale dødeligheten gjennom sommeren. I stedet opplever vi at de kommer opp med et enkelt tiltak som uansett var lagt inn som en del av årets fiskeregler  allerede fra 1. juli – en fredning av all hunnlaks.

Om Fellesforvaltninga mener de virkelig har gjort gode og virkningsfulle tiltak, så gjør det oss oppriktig bekymret.

Fellesforvaltninga burde for sitt eget omdømmes skyld ha kommet med mer virkningsfulle og troverdige tiltak i tillegg til det som av mange oppfattes som kosmetisk.

De som har tatt på seg forvaltningsansvaret har nå i mange år gjort en fantastisk jobb med å legge til rette for et bedre fiske i elva (kjøpt opp og stengt det meste av notfisket, innført årskvoter og fang og slipp). Samtidig har de vært en viktig part i arbeidet med å legge press på en stadig voksende oppdrettsnæring med mest omtanke for egen virksomhet og mindre for miljøets. I så måte har derfor forvalterne av villaksressursen plassert oppdretterne i et glasshus. Nå må de passe seg så det ikke blir ryddet plass til de i det samme glasshuset!

Følgende tiltak burde ha kommet i tillegg:

  • En redusert årskvote til en reell ukeskvote for tilreisende ukesfiskere

  • En innføring av prinsippet «tatt fisk er fanget fisk», eller kvote på C&R.

Begge disse to tiltakene kunne på en enkel måte blitt tatt inn som ekstraordinære tiltak for å avhjelpe situasjonen og sikre et redusert uttak. Det er det beklageligvis ikke vilje til. Hvorfor ikke kan vi jo spekulere i, men som vi har sagt tidligere: - å være forvalter av en ressurs man selv henter økonomisk utbytte fra, er en krevende øvelse.

Med forsatt håp om fiske i Gaula ut august.

Arild Gjertsen

Leder Melhus JFF

Arild Gjertsen Foto: Gunn Heidi Nakrem