Canada har ridende politi, nå kan Gauldalen få ridende feiere. Fra februar neste år skal brannvesenet sette i gang et prøveprosjekt med hyttefeiing, og det er ikke bare enkelt å kome seg fram til hyttene med feieutstyret. En feier som kommer ridende fram til hytteområdet kan faktisk bli en realitet når hyttene i Melhus og Midtre Gauldal skal besøkes.

Alle hyttepiper skal feies

17. desember i fjor fastsatte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ei ny forskrift som pålegger kommuner å ha hyttefeiing. Tidligere var dette en frivillig ordning, og ifølge brannsjef Arild Karlsen har svært få kommuner hatt hyttefeiing.

Det er omtrent 1000 fritidsboliger i Melhus og 2000 i Midtre Gauldal, og disse inkluderer hytter, setre, jaktbuer og koier. Eiere av fritidsboligene får tilsendt ei tekstmelding eller et brev fra brannvesenet med informasjon om at det blir hyttefeiing.

Må være der

Hytteeieren må låse opp døra til hytta fordi det også skal være tilsyn inne i hytta. Brannsjefen tror det kan være aktuelt å ta mye av feiinga om sommeren av hensyn til dem som bor langt unna hytta. Å feie mer enn 1000 hytter i påska, tror ikke brannsjefen er mulig å klare.

Les også: Dyrt med feier i Midtre Gauldal

Representantskapet i Gauldal brann og redning har tidligere bestemt etter all uroen rundt feiing i boliger, at feieren skal ha med seg stigen som går opp til raftet (der en entrer selve taket). Ifølge brannsjefen vil hyttefeiinga betinge en ekstra feierstilling, og brannvesenet har en lærling som nettopp har tatt fagbrev. Oppgaven med hyttefeiinga vil bli fordelt på flere feiere, opplyser brannsjefen. Utfordringa for feierne er hvordan de skal komme seg fram til hyttene.

Framkomstmidler

– Det er ok å gå med stigen om det er 200–300 meter å gå til hytta. Vi må finne andre løsninger om det er lenger å gå. Snøscooter er ett alternativ, men vi vet ikke om vi får lov til det. Og om vinteren kan hyttene dessuten være nedsnødde. Beltevogn kan også være alternativ, men det kan folk reagere på, sier Karlsen.

I stedet vurderer brannvesenet å ta i bruk hester eller hundespann. En av feierne er ifølge brannsjefen, vant til hest. Stigen vil da bli lagt på kløv på én hest og så rir feieren på den andre.

Regler

Feiinga gjelder alle fritidsboliger med fyringsanlegg, og brannvesenet planlegger å feie 500 fritidsboliger pr. år.

Les også: Komiteleder Mikal Kvaal frykter dramatisk avgiftshopp

– Vi har foreslått at brannvesenet følger samme regler som for boliger, og jeg tør påstå at Gauldal brann og redning har bortimot landets mest liberale regler. Her holder det med en skriftlig erklæring om at en ikke bruker fyringsanlegget, for å få fritak, sier Karlsen. Eieren av fritidsboligen, må sørge for fastmontert stige på selve taket og at det blir trygt for feieren å gå fram til pipa. I første omgang tror Karlsen at kostnaden for feiing blir på 321 kroner inkludert moms pr. fritidsbolig, og feiing hvert sjette år.

HAR BIL: Gauldal brann og redning har feiebiler med stige. Foto: Gunn Heidi Nakrem
HYTTER: Noen hytter, som denne i Sama hyttefelt, ligger nært vei. Andre langt av lei. Foto: Gunn Heidi Nakrem