– Det er ikke slik vi vil ha det. Vi kommer til å ta kontakt med de ansvarlige med krav om at de rydder opp etter seg tvert, sier miljøvernrådgiver Jan Henrik Dahl i Melhus kommune.

Flere reagerte

Flere har meldt fra om ei campingvogn som er blitt slept til småbiter, og som nå ligger spredt flere steder i kommunen. Selve skroget ligger i Åsbakkvegen på Hovin mens biter ligger i elva Gaua ved Svensagbrua.

Les også: Hærverk ved Storvatnet

Understellet til campingvogna er kastet ned ei skråning på eiendommen Løbergskaret, som hører til bonde Per K. Løberg på Lundamo. Begge stedene restene av campingvogna ligger, er det beiteområder for husdyr. Ved Lebergsvegen der understellet ligger i skråninga, er området gjerdet inn med strømgjerde slik at den store kuflokken ikke skal gå inntil. Husdyrene tilhører en bonde som leier jord av Løberg.

Meldt til politiet

Bonde Løberg forteller at det var natt til onsdag at understellet dukket opp, og han er lettet over at understellet ikke seilte helt ned skråninga fordi det da ville ha vært nødvendig med vinsj for å få det opp.

– En nabo mente å ha hørt lyder i 03-tida. Jeg har vært på lensmannskontoret for å varsle dem, men politiet gjør vel ikke så mye med saken. Det hadde vært bedre om understellet hadde blitt satt i veikanten. Jeg skjønner ikke at noen kan gjøre noe slikt, sier Løberg.

Løberg opplyser at han alltids kan fjerne understellet, men at han ikke vil betale for oppryddinga.

Flere meldinger

Miljøvernrådgiver Jan Henrik Dahl forteller at flere meldte fra om forsøplinga, og at naturoppsynet dro utpå befaring i helga etter å ha fått meldingene. Han er glad for at mange varsler når de ser forsøpling.

Ut fra det han ser av dekkene på understellet, tror han at det hører til skroget som er blitt dratt oppover Åsbakkvegen på Hovin. Der måtte den eller de som slepte vogna med seg opp den bratte veien innover skogen, gi opp. Campingvogna mangler nå understell, og ligger i biter over en lengre strekning. I veikanten ligger blant annet ei startliste for et billøp i 2006 mens flere deler fra campingvogna har havnet i Gaua.

– Vi har en sterk mistanke om hvem som har gjort dette, og vi kommer til å pålegge dem å rydde opp, sier Dahl.

Kommunens pålegg

Når kommunen får melding om forurensning, får forurenseren først et varsel om pålegg med to ukers frist for tilbakemelding. Pålegget blir gitt med en frist for når området skal være ryddet. Er det fortsatt ingen reaksjon hos forurenseren, kan kommunen rydde opp på forurenserens regning.

I dette tilfellet vil kommunen også se på kjøringa som har skjedd fordi kommunen mener det har foregått ulovlig motorferdsel.

– Dette får selvfølgelig konsekvenser for dem det gjelder, sier Dahl.

Dahl mener det burde være en enkel jobb å få fraktet ei campingvogn til et godkjent mottak, og han mener at det er penger å hente dersom en tar ut metaller og frakter dem til mottaket på Orkanger.

– I Melhus har vi store naturkvaliteter, og vi ønsker ikke forsøpling. Dette er jo også beiteområder, sier Dahl.

Dahl opplyser at Melhus kommune har et prosjekt der kommunen ser på effekten av folkehelse når det gjelder forurensning. Kommunen har fokus på blant annet søppelbål.

- Vi ser at folk er flinke til å varsle inn til kommunen når de oppdager forsøpling, og vi oppfordrer sterkt til at det gjøres, forklarer Dahl.

I ELVA: Biter av selve campingvogna og inventarer er hivd i elva Gaua på Hovin. Foto: Gunn Heidi Nakrem
OPPGITT: Bonde Per Kåre Løberg (t.h) synes det er uforståelig at noen slenger et campingvognunderstell på hans eiendom. Understellet er dumpet i en sving og ned på et beiteområde. Foto: Gunn Heidi Nakrem
Rester av campingvogna og inventaret ligger strødd oppover veien på Hovin.