Skrinlegger planer om vindkraftverk på Brungfjellet

foto