Flere bekymringer i forbindelse med ny kommunedelplan for Støren

foto