Fare for oversvømmelse i Buvika og Øysand: – Kan gi skader på infrastruktur og bygninger