Lokal kommunetopp fikk ikke direktørjobben: – Jeg er ikke stresset på å komme videre