Det skal utføres vegarbeid på E6, fra området ved Støren barneskole til Rønningen i Melhus. Statens vegvesen melder på sine nettsider at starttid er onsdag 16. august klokken 22.00, mens beregnet sluttid er torsdag 17. august klokken 06.00.

I samme tidsrom utføres det vegarbeid i Soknedalstunnelen, noe som medfører at E6 stenges her.