Den siste sperringen er fjernet. Nå er den nye E6-strekninga åpen

foto