550 tester venter: – Massetesting er litt voldsomt

Rektor Kirsti Øyum-Jakobsen har mottatt selvtester fra Melhus kommune, og disse blir delt ut til elever og ansatte. Foto: Gunn Heidi Nakrem