Utvider koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

foto