Flere innbyggere frykter for eget og barnas liv: – Det finnes en egen roadracingklubb for denne strekninga