I dag skal budsjettet vedtas: – Foreslår å redusere eiendomsskatten, kutte ut skolemat, opprette flere stillinger og bygge ut skole