Urd Olden fra Melhus kommune: – En gledelig nyhet på Øysand