Fylkesveg: – Svært krevende og glatte kjøreforhold