Multiconsult har laget en visualisering av hvordan ny E6 fra Røskaft til Skjerdingstad vil bli seende ut. Melhus kommunestyre har vedtatt at den vestlige veilinja skal velges, og det er denne Multiconsult har laget en animasjon av for Statens vegvesen.

Vegvesenet foreslår at bygging av ny E6 starter på Skjerdingstad i 2018, og at veien bygges etappevis sørover. Ny E6 er ikke finansiert ennå, og lokalpolitikerne arbeider for å få veistrekninga på 22 kilometer inn i Nasjonal transportplan som skal vedtas kommende vår. Vegvesenet har lagt inn tre bompunkter: Skjerdingstad, Røskaft og Hage på Hovin. Stortinget har lagt opp til at bilistene skal betale en stor andel av regninga på drøyt tre milliarder kroner gjennom bompenger.

BLI MED PÅ KJØRETUREN!