Et av de største prosjektene som er gjort i Gaula: Restaurerer ødelagte sjøørretbekker

foto