Ny E6 i Trøndelag og ny godsterminal er hete temaer for tida, og torsdag arrangerer Næringsforeningen i Trondheimsregionen vegkonferanse.

Foredragsholdere

På lista over foredragsholdere står administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland fra Nye Veier, direktør Erling Sæther fra NHO Logistikk og transport, fylkesordfører Tore O. Sandvik, stortingsrepresentantene Karianne Tung og Torhild Aarbergsbotten samt fylkesråd Tomas Iver Hallem fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Sistnevnte har gått hardt ut med uttalelser om at bygging av E6 først i Nord-Trøndelag er en forutsetning for sammenslåing av Trøndelag.

På talerlista står også ordfører Jan Refsethås fra Holtålen, og han skal snakke om initiativ når det gjelder strekninga Støren-Røros.

Les også: Melhusordføreren vil ha E6 i sør først

Konferansen åpnes av Merethe Storødegård som er leder i Vegforum Trøndelag og regiondirektør i NHO Trøndelag.

Mange venter spent på å få høre hvilke planer Nye Veier har når det gjelder de tildelte E6-strekningene i Trøndelag, og deriblant strekninga Skjerdingstad-Ulsberg. Nye Veier har ikke villet gi noe signal om når det blir byggestart for strekninga Skjerdingstad-Ulsberg, og dette har skapt frustrasjon hos lokale politikere og E6-berørte.

Jernbanen

Mer gods over på jernbane er også et tema som opptar mange, og mandag la Samferdselsdepartementet fram rapporten om hvilke alternative som er aktuelle for den nye godsterminalen. Som omtalt er både Søberg og Meeggen i Melhus blant de foreslåtte alternativene, og det er også Torgård i Trondheim.