Fotballkamper på Lundamo er nærmeste nabo til ulvejakta. Jakta startet i skogområdet ved Gaula, men fellingsleder Kåre Lilleberg ønsker ikke å fortelle nøyaktig hvor jakta pågikk klokka 15.00.

Cirka 20 jegere går nå manngard i et område der det er sannsynlig at ulven oppholder seg. Sporhunder er også med i søket. Jegerne kommer fra skadefellingslag både i Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu kommuner.

- Har dere sett ulven?

- Nei, vi er vel snart de eneste på Lundamo som ikke har sett den, kommenterer Lilleberg.

- Hvor sannsynlig er det å ta den?

- Vi håper. Og vi mener vel at vi har god grunn til å lykkes, forteller Kåre Lilleberg.

Rovviltkontakt Arnfinn Tanem opplyser at mange har sett ulven på Lundamo i dag.

- Jeg så den sjøl i dag tidlig da jeg kjørte på E6. Det er med stor sikkerhet en ulv. Og den virker å være lite sky, sier Tanem.

- Er ulvens nærgåenhet god nok grunn til å skyte den?

- Det er et godt spørsmål, men vi regner med at dette er samme ulven som har tatt sauer i Singsås. Det er gitt fellingstillatelse, og vi er ikke i tvil om at ulven bør skytes, sier Tanem.

Han sier det blir tatt spesielle hensyn når ulvejakta pågår i nærheten av bebyggelsen.

- Ønsker dere minst mulig trafikk av folk i området?

- Vi kan ikke legge strenge begrensninger på ferdsel. Vi oppfordrer til å bruke sunn fornuft, sier Arnfinn Tanem.

Fellingsleder Kåre Lilleberg sier at ei vellykket jakt er avhengig av minst mulig folk ute i terrenget.