Kirker i Midtre Gauldal kan bli lagt ned

Soknedal kirke Foto: Gunn Heidi Nakrem