Skolebuss havnet utenfor skrent etter unnamanøver: – Jeg var ikke redd