Onsdag klokken 11.15 startet et vegarbeid på fylkesveg 30, ved kommunegrensen mellom Midtre Gauldal og Holtålen.

Dette medfører manuell dirigering, samt at vegen stenges i korte perioder. På sine nettsider melder Statens vegvesen også at beregnet sluttid er samme dag, klokken 13.15.