I løpet av natta og morgentimene gikk det flere ras og steinsprang på Budalsvegen mellom Kjelden og Svardal. Det største raset gikk halvannen kilometer opp for Kjellbrua, og hadde en lengde på ca 200 meter. Raset gikk i et felt med ungskog, og la seg over Budalsvegen i to meters høgde. Autovernet ble revet vekk over en strekning på ca 100 meter.

Stog Storsve i Winsnes Maskin og Transport var med på rydding av vegen, og opplyser at vegen er skadet flere steder. Stikkrenner har gått tett og vatnet har gravd i grusvegen. I 13-tida i dag ble ei av stikkrennene skiftet. Storsve antar at vegen tidligst kan åpnes igjen i morgen, onsdag.

Det største raset på Budalsvegen startet i et felt med ungskog, og gikk ut i Bua, tvers over vegen.