Opprettholder evakueringa i rasområde i Melhus

foto