Mens Klæbu kommune kjemper innbitt for å få det nye regionanlegget for travsport til Klæbu, er det lunken holdning i den politiske ledelsen i Melhus.

Les også: styret i Det norske Travselskapet har vært på befaring

Ett av alternativene

Melhus er ett av alternativene for det nye regionanlegget,og et aktuelt område er Vollmarka der det allerede er travbane. Tidligere varaordfører Sigmund Gråbak som etter valget representerer Melhuslista, mener at den nye politiske ledelsen må stå på for å sikre Melhus ei investering verdt 700 millioner kroner.

Under et formannskapsmøte tok Gråbak opp spørsmålet om ikke Melhus skal stå hardere på.

- Det var ikke stemning i formannskapet for å kjempe for anlegget, sier ordfører Gunnar Krogstad (Ap).

Vil ikke kjempe

Krogstad mener at så lenge det ikke er avsatt areal i arealplanen, skal han heller ikke kjempe for å få et regionalt anlegg til Melhus.

- Det er ikke naturlig å gjøre det. Hvis travfolket vil ha et møte, sier vi ikke nei til det. Men å gå ut og selge noe vi ikke har avsatt område til, er ikke riktig, mener Krogstad.

Krogstad understreker at han ikke er imot et regionalt travsportanlegg i Melhus,og at han er åpen for å ha møte med travfolket om de ønsker det. Han har allerede hatt møte med en melhusbygg som sitter i fylkesstyret for travsportforbundet.

Samtidig viser han til at det ikke var flertall i det daværende kommunestyret for å sette av areal til et regionanlegg.

Les også: om hva styringsgruppa mente

Hestehandel

Tidligere har Arbeiderpartiet inngått en hestehandel der partiet valgte å satse på næringsareal på Øysand i stedet. Statsråd Jan Tore Sanner (H) sa nei til næringsarealet på Øysand,og lokalt var det stor motstand mot å sette av dette området til næring.

- Nå bruker vi ganske mye dyrkajord til ny E6, sier Krogstad.

Les også: fant marleiker i Vollmarka