Flere har meldt interesse for hyttetomter på Lundamo, men ingen har villet forplikte seg.

Sekretær Aina Einum i Melhus tomteselskap har notert opp minst 20 interessenter i ei bok, men konstaterer at henvendelsene ikke har resultert i salg av tomter i Odalen og Sama ved Håen på Lundamo. Melhus tomteselskap tok over salget av hyttetomter på den kommunale eiendommen Lundemo bruk.

Avventende

– Feltene har ligget ute ganske lenge, men ingen har tatt standpunkt, sier Einum.

Totalt er det 37 tomter i feltet Sama og 31 i Odalen hyttefelt. Totalt er 18 solgt, og alle ble solgt før Melhus tomteselskap fikk oppdraget. 90 prosent av aksjene i tomteselskapet eies av Melhus kommune.

Prisene varierer

– Prisene varierer etter hvordan infrastrukturen er i området. I Odalen hyttefelt koster ei tomt fra 125.000 til 200.000 kroner og i Sama hyttefelt er prisen 220.000 kroner. Utgifter til strøm og vann kommer i tillegg, sier Einum.

Daglig leder Terje Fagernes tror ei avklaring om det er mulig å ha tett tank på hytta, kan være et viktig moment for hyttekjøpere. Et flertall i det forrige kommunestyret vedtok at det skal åpnes for tette avløpstanker i Melhus, men så klaget mindretallet dette inn til Fylkesmannen via lovlighetskontroll.

Daglig leder Ola Huke i AS Lundemo Bruk opplyser til Trønderbladet at Melhus tomteselskap har oppgitt det han kaller gamle priser på hyttetomter.

- Styret for Lundemo Bruk har gått over til å omsette ved bortfesting. Pris pr. tomt blir 100.000 kroner og 3800 kroner i årsavgift, opplyser Huke.