Horg jakt og fiskelag selger fiskekort på 12 vald i Gaula, fra Flå til Hovin. I år har salget økt, på grunn av den fine sesongen med økte fangster. John Ivar Sørløkken er leder i laget, og sier dette er ei gledelig utvikling.

– Vi ønsker å legge til rette for at allmennheten kan få tilgang til laksefisket, og vi opplever at stadig flere, både tilreisende og lokalbefolkning kommer for å fiske. Vi betaler ganske mye for å leie vald, og har i flere år gått med underskudd. Men vi ønsker å holde kortprisene på et folkelig nivå, og i år ser vi at inntektene kommer til å dekke utgiftene, forteller John Ivar Sørløkken.

40 utenbygds fiskere har årskort i år. De mest langvegsfarende kommer fra Sørreisa i Troms. Sørløkken tror dette har store ringvirkninger, og betyr mye for næringslivet og alle dem som legger til rette for turisme i Gauldalen.

Familiedag

Horg jakt og fiskelag er på hugget med flere nye tiltak, og nytt av året blir en familiedag med gratis fiske.

– Vi har til og med fått fritak for fisketrygdavgifta, jubler John Ivar Sørløkken, som er leder i laget. Det er hans samboer Ann Jorun Moen som er teknisk arrangør, og som søkte om fritak for fisketrygdavgift. Alt for å få nye interesserte til å prøve laksefiske.

Lørdag 13. august blir det åpent for fiske for alle aldersgrupper på valdet Gylløyan. Det blir også en mengde aktiviteter, og mulighet for å kjøpe seg grillmat.

Horg jakt og fiskelag har 180 medlemmer fra Flå og Horg. Målet er å passere 200 medlemmer ganske snart. John Ivar Sørløkken tror potensialet er stort for å få flere medlemmer.

Vil rekruttere flere til friluftsliv

Kjell Gylland har fisket i Gaula en mannsalder, og forklarer hensikten med familiedagen.

– Vi synes laksefiske er så trivelig aktivitet, spennende og sosialt, og det gir fine naturopplevelser. Vi unner flere denne gleden, og med familiedagen kan alle komme og prøve. Vi har erfarne folk som kan demonstrere, og det er mulig å låne seg utstyr. Å få unge og eldre opp av sofaen er også et viktig poeng med dagen. Vi håper en slik familiedag kan bli en tradisjon, forteller Gylland.

En av veteranene i Horg jakt og fiskelag kommer for å fortelle om gledene i Gaula, og om fordelene ved å stå som medlem i laget.

Det blir natursti langs elvebredden, luftgeværskyting, utstilling av gammel fiskeredskap og salg av grillmat og drikke. Familiedagen er ingen fiskekonkurranse, men blant deltakerne blir det trukket ut fine premier.

– Flere av oss har hentet inn flotte premier, som skal gis bort. Blant annet profesjonelt fiskeutstyr. Vi håper dette kan være attraktivt for mange, sier Kjell Gylland.

Det er meldt regn i dagene før familiedagen, og dette gjør elva spesielt godt egnet for fangst. Valdet Gylløyan er cirka 500 meter langt, og det er bred grasbakke hele vegen. Trygt og trivelig for alle aldersgrupper.