Melhus kommune inviterer til foredrag rettet mot folk som møter mennesker med demens i dagliglivet, som for eksempel butikkansatte, drosjejåfører og ansatte i offentlig sektor. Det holdes i rådhuset på Melhus den 31. august, og det er satt opp både på morgenen og på kvelden.

–For at det skal være greit å bo hjemme med demens, så må de bli møtt på en skikkelig måte. Dette er ikke et tabu, det er en sykdom, sier Tove A. Bjørklund i demensteamet i Melhus kommune.

Les også: –Kommunen må bidra i kritiske livsfaser

Kurset vil innledningsvis handle litt om selve sykdommen, før tema dreier mer mot hvordan man skal kommunisere med og forholde seg til mennesker med demens.

–De som er med får et klistremerke som viser at de har deltatt, som de for eksempel kan klistre på butikkvinduet sitt, uttaler Bjørklund.

–Vi vet at det er en del med demens som ferdes i Melhus sentrum, forteller Marte Beate Wikan i demensteamet.

Ikke alle får hjelp av den kommunale helsetjenesten, men det er heller ikke nødvendig og ønskelig, sier de to. Det beste er om folk kan fungere best mulig og lengst mulig på egen hånd, og med hjelp av pårørende. Derfor kan dette være et viktig kurs for mange, mener Wikan.

Kurset er gratis.

Les også: Skjerpet helsekrav for bilførere