Stampjordhuset ble bygd fra 1947-1955 av Per P. Foros, for å vise at det gikk an å bygge gode og rimelige hus selv om det var rasjonering på tømmer etter krigen. Huset er bygget med den vanligste jordtypen i Norge, podsoll, som materiale. Jorda er stampet i forskaling, og bindes dermed kjemisk under mekanisk trykk i de 40 centimter brede veggene.

I 2013 fikk Liland 20 000 kroner i støtte av stiftelsen UNI. De skriver i tildelingsbrevet at «Liland er det første våningshuset av jord i Sør-Trøndelag, og trolig det eneste».

I Melhus gis det 50 000 kroner til stabburet på Skjeggestadlykkja.

Til sammen ble det i denne runden søkt om 209 kroner til forskjellige formål i hele landet.