Kommuner vil samarbeide om bedre vann og avløp

foto