Både Julie Solberg og Malin Hov skal studere til høsten, det vet de. Men hva de skal studere, det er mer usikkert ennå.

– Ja, det er veldig vanskelig, bekrefter de om det å ta et valg.

– Mange muligheter

Valget må de ta innen 15. april, når søknadsfristen for høyere utdanning går ut. Dette er tiden for informasjon til tredjeklassingene på videregående, også på Gauldal videregående skole. På mandag var militæret og de private høyskolene på besøk. Uka ble avsluttet med en universitetsturné på fredag. Studenter fra ni universiteter besøkte elevene, sto på stand og fikk ti minutter hver for å presentere sitt studiested og – muligheter. Mulighetene er mange.

– Det er så mye, vi har så mange muligheter, sier Julie Solberg.

Det samme tenker Malin Hov.

– Det er så mange valg å ta. Hvis du først bestemmer deg for et område, er det fortsatt utrolig mange muligheter innen det området.

Ingen av dem tenker å flytte langt på seg. Malin, som i dag bor på Lundamo, har allerede kjøpt leilighet på Heimdal, så Trondheim er det opplagte studiestedet. Også Julie Solberg ønsker å teste ut det berømte studentmiljøet i Trondheim.

VANSKELIG VALG: Julie Solberg fra Soknedal og Malin Hov fra Lundamo vet at de vil studere og hvor de vil studere. Men hva det blir, er de usikre på ennå. Foto: Marthe Eid

Mange er usikre

Rådgiver Randi Rognes bekrefter at mange ungdommer er usikre på hvilket valg de skal ta.

– Det er utrolig mange valg og muligheter. Når Universitet i Agder sier at de har 170 studiemuligheter, er det nesten litt for mye. Da jeg var ung, var det bare lærerutdanningen i Trondheim som kom, og 15 av 30 elever ble lærere, ler hun.

Vurderingene opp mot studievalg er viktig, og Rognes forteller at det er obligatorisk oppmøte på denne dagen.

De kjører også en god del gruppeveiledning, hvor tidligere elever fra Gauldal videregående kommer og forteller om sine studievalg og yrker.

– Nå sist hadde vi noen fra politiet på besøk. Det var veldig populært, og mange møtte opp, forteller hun.

Etter vinterferien skal hun ha en individuell samtale med hver enkelt avgangselev.

– Det er tidkrevende, men elevene setter stor pris på det, forteller Rognes.