Vegdirektoratet har godkjent at fartsgrensa heves på nye E6 som ble åpnet i september i fjor. Håpet er at flere trafikkanter opptrer lovlydig, for vegvesenets fartsmålinger viser nemlig at gjennomsnittsfarten på E6 Melhus ligger hele fem kilometer over den nåværende tillatte grensa.

- At det skulle være 90-sone, var allerede bestemt da vegen ble åpnet i fjor. Forbeholdet var at det ikke skjedde mange ulykker i vinter og fram til nå, forteller lederen for E6-prosjektet, Harald Inge Johnsen.

- Vi ønsker å skilte hastigheten som er i tråd med vegens beskaffenhet. Nye E6 har god linjeprofil og midtrekkverk. Det er det siste som var forløsende for økt hastighet. Uten midtrekkverk ville det aldri blitt 90-sone, legger han til.

Ingen statisikk viser ifølge Johnsen at ulykkeshyppigheten øker ved å øke fartsgrensa fra 80 til 90 kilometer i timen. - Nei, det gjør det ikke. I tilfeller der farten er nedsatt fra 90 til 80 så man liten forskjell på antall ulykker, mens det var mye å hente på å redusere fra 80 til 70 kilometer i timen, forteller han.

Støtte fra politi og NAF

Det sto lenge strid om den 4,5 kilometer lange strekningen med ny E6 skulle ha midtdeler eller ikke. Men før sommerne i fjor vedtok statsråd Torild Skogsholm at vegen skulle oppjusteres fra ti meters bredde til 12,5 meter bredde med midtdeler.

Ifølge vegvesenets egen avis, ”Vegen og vi”, uttaler Johnsen at erfaringene så langt er svært gode. Det har ikke skjedd personulykker på den nye vegen, men det er registrert at biler har kjørt inn i midtrekkverket.

Vegdirektoratet har fått full støtte av Utrykningspolitiet og Norsk Automobilforbund (NAF) i avgjørelsen om å sette opp fartsgrensen på flere vegstrekninger. Noe av årsaken er at bilister skal få jevnere kjøring og slippe fartsbøter mange føler virker mot sin hensikt.

FRA 80 TIL 90 KM/T: I mai øker fartsgrensa på nye E6 gjennom Melhus. Det har Vegdirektoratet bestemt.