Oppfinnerfestivalen er i Trondheim 25. og 26. august, og 510 elever fra Melhus skal dit, forteller Hans Petter Øien Kvam, leder for Næringsforeningen for Trondheimsregionen, avdeling Melhus. Også Midtre Gauldal sender elever, men da fra ett trinn ifølge ordfører Sivert Moen.

Uvanlig

– Det er veldig spesielt format i verdenssammenheng at Melhus sender alle elever på femte, sjette og sjuende trinn til Maker Faire. Vi setter opp buss, og elevene får en hel dag på Maker Faire. For oss i næringsforeningen er det viktig at de får se en ende på utdanningsløpet, og hva de kan jobbe med, sier Øien Kvam.

Øien Kvam mener at ingen andre kommuner har sendt alle elever på flere klassetrinn, og han viser til at Melhus har hatt denne praksisen i fire år. Maker Faire startet i USA, og finnes blant annet i Detroit, Newcastle, Tokyo, Oslo og Trondheim.

– Politikere og administrasjon har vært veldig for å sende elever til Maker Faire, og det er bra, sier Øien Kvam.

For framtida

Varaordfører Stine Estenstad og ordfører Gunnar Krogstad drar også til oppfinnerfestivalen.

– Jeg synes det er kjempeflott og bra initiativ, og det er utrolig at vi sender så mange. Ungene skal utdannes til jobber om 10–20 år, og vi vet ikke hvilke jobber de skal inn i på grunn av den teknologiske utviklinga. Det er en fordel å la dem dra på en oppfinnerfestival tidlig fordi ungene er naturlig nysgjerrig og møter uredd ny teknologi, mener Estenstad.

Om noen år vil Melhus se verdien av å ha sendt så mange elever på Maker Faire, tror Estenstad.

– Det er spennende at vi skal forberede dem på noe vi ikke kjenner, og vi sender dem på oppfinnerfestivalen før vi har fortalt at noe er farlig. At Melhus gjør noe annerledes, er artig, sier Estenstad.

Ordfører Sivert Moen opplyser at han vil dra til Maker Faire, og at det vil komme elever fra Midtre Gauldal dit.