I to måneder planter Anna skog i Melhus kommune. Hun bor i Pskov i Russland, og får fri fra kontorjobben hos en eiendomsmegler, for å tjene gode penger i Norge. Men arbeidet er hardt, og det trengs en sterk rygg for å kunne gå krumbøyd en hel dag. Hun er en del av et plantelag på fire, hvor alle kommer fra Russland og Ukraina. I løpet av mai og juni skal de sette ut bortimot 200.000 skogplanter i Melhus kommune. De jobber akkord, og en normal arbeidsdag er ti timer. Klokka seks ringer vekkerklokka ved Skjerdingstad planteskole, hvor de overnatter, og først klokka åtte om kvelden er de tilbake. Slik er det seks dager i uka, uansett vær og vind. Søndager tar de fri, og deltar blant annet på gudstjeneste på Heimdal.

Trives godt i Melhus

- Vi trives godt med dette arbeidet, og flere har vært her i opptil ti år, forklarer Anna.

Landskapet er helt annerledes i forhold til det hun er vant med fra Pskov, en liten by 20 kilometer fra grensa til Estland. I Melhus klatrer hun i bratte bakker, og imponeres av utsikten.

- Vi nyter den fine naturen, og ofte har vi en herlig utsikt, forteller hun.

I beltet har hun 250 granplanter, fordelt i lommer rundt hele livet. Tre til fire slike fyllinger greier hun i løpet av en dag. Med ei hakke fjernes mose og overflatevegetasjon, og oppi et hull som lages med hakka settes rota til granplanten. Kanskje om 70 år er det noen som nyter godt av innsatsen hennes, i form av ei stor gran som kan bli til byggematerialer. I løpet av én time gir Anna livsgrunnlag for 100 slike store grantrær.

- De beste av oss greier opptil 1.250 planter i løpet av en dag. Men det avhenger av forholdene. Er det bratt og vanskelig går det saktere. Men det er da vi jobber de lengste dagene, for å holde antallet oppe, forklarer Anna.

Færre skogeiere planter sjøl

Etter hogst er det i dag rundt ti prosent av skogeierne som planter sjøl. Resten setter bort jobben til Allskog, som i dag engasjerer utenlandsk arbeidskraft, via planteskolen på Biri.

Tidligere var skogplanting en attraktiv sommerjobb, særlig i høyskolemiljøet i Trondheim. Men interessen dabbet av for flere år siden, og skogbruket fant arbeidskraft de søkte i Russland og Øst-Europa.

Skogbruksleder Håvard Telebond er svært godt fornøyd med arbeidet som de tilreisende gjør.

- Hvor mange planter som skal settes ut på ett dekar skal variereres etter vekstforholdene. 160 til 170 er et gjennomsnitt, og opp mot 200 der det vokser godt. Dette tallet blir kontrollert av planterne, og etterkontroll som vi eller kommunen gjør, viser at alt er i skjønneste orden, sier Håvard Telebond.

Man skulle tro at de jobber i et hektisk tempo, men Telebond sier at de arbeider med ro, og uten stress. Sjøl sier de at greier jobben på grunn av mye humor og latter, og at ryggen blir sterkere etter hvert som de arbeider.